Tòa tháp Xuân Mai Sparks Tower đang hoàn hảo & từng phần chuyển giao. Để đáp ứng tiêu xài thực của số đông dân