vào ngày 26/5/2017 Tập đoàn CEO đụng thổ Căn hộ Sonasea Villas Phú Quốc Ở bến bãi Trường (Phú Quốc), có tương lai cung cấp